У своїй діяльності НМЛ керується Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», концептуальними підходами Державного стандарту освітньої галузі «Суспільствознавство», чинними нормативними і директивними документами Міністерства освіти і науки України, Національною доктриною розвитку освіти та Державної програми «Вчитель» та працює над реалізацією таких основних завдань:
- формування методологічної і теоретичної компетентності вчителів історії, поглиблення їх соціально-гуманітарних і психолого-педагогічних знань, формування вмінь використання новітніх освітніх технологій.
- методичні аспекти підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України.
- ефективне проведення засідання роботи обласної творчої групи вчителів історії для підготовки методичних рекомендацій.
- впровадження педагогічних ідей В.О.Сухомлинського в навчальний процес в системі підвищення кваліфікації вчителів історії.
- пошук оптимальних форм роботи з обдарованими дітьми з метою покращення результативності їх участі на Всеукраїнських олімпіадах та турнірах.
- науково-методичне забезпечення та підготовка фахівців для роботи в допрофільних та профільних класах суспільно-гуманітарного профілю.
- активізація співпраці з РМК, РМО з проблем вдосконалення змісту, форм, методів роботи в міжкурсовий період.
- проведення моніторингу якості навчальних досягнень учнів.
- надання методичної допомоги РМК та РМО вчителів історії з проблем проведення моніторингу якості навчальних досягнень учнів.

Підвищення кваліфікації учителів історії забезпечується неперервністю післядипломної педагогічної освіти за такими формами навчання:
- курсове підвищення кваліфікації;
- індивідуальні консультації;
- семінари;
- творчі групи;
- школи передового педагогічного досвіду.

Кiлькiсть переглядiв: 989